Τέλος Απογράφου

Wiki ›

Για την έκδοση απογράφου τα απαραίτητα στοιχεία είναι:

Ο ο αλγοριθμος για τον υπολογισμό των προσωρινών αποφάσεων ειναι :


ΤΕΛΕΣΙΔΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ:
Ενοχικό – Διατροφές :
Παράδειγμα : Κεφάλαιο : 10.000,00 ευρώ Τόκοι : 1.200,00 ευρώ


Εμπορικές - Αυτοκινητικές Υποθέσεις


Εμπορικές - Αυτοκινητικές Υποθέσεις


Εργατικές Υποθέσεις: για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν την 1.1.2002
Παράδειγμα: Κεφάλαιο : 10.000,00 ευρώ Τόκοι : 150,00 ευρώ


Εργατικές Υποθέσεις: για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2002
Παράδειγμα : Τόκοι : 1.500,00 ευρώ


Μισθωτικές Υποθέσεις:
A) Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται μόνο από μισθώματα: (αστική μίσθωση)


Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται μόνο από μισθώματα: (επαγγελματική μίσθωση)

Β) Όταν το επιδικαζόμενο ποσό προέρχεται από μισθώματα και από άλλα κονδύλια, π.χ. ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, ζημίες, κλπ
Παράδειγμα : Κεφάλαιο (μόνο κονδύλια ΔΕΗ, ΔΕΥΑΒ, π.χ. 500,00 ευρώ – όχι μισθώματα) + Τόκοι όλων των κονδυλίων (ΔΕΗ,κλπ + μισθωμάτων) Χ 3% ή 2%= χαρτόσημο ΚΑΕ 1229
Χαρτόσημο Χ 20% = ΟΓΑ ΚΑΕ 1228


Διαταγές πληρωμής επί αναγνωριστικών αποφάσεων :


Διαταγές πληρωμής επί τιμολογίων,, ιδιωτικών συμφωνητικών, κλπ (σε συμβάσεις αλληλόχρεου λογαριασμού δεν οφείλεται τέλος απογράφου)


Διαταγές πληρωμής επί επιταγών

 

Διαταγές πληρωμής επί συναλλαγματικών : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥ για απαιτήσεις που γεννήθηκαν μετά την 1.1.2002. Για απαιτήσεις που γεννήθηκαν πριν την 1.1.2002, το τέλος απογράφου υπολογίζεται όπως επί τιμολογίων, κλπ (δηλ. Χ 0,5 %).


ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ -ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :  

Β. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ


 ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΗΜΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΥΠΟΘΗΚΗ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :   


Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ


ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΥΠΟΘΗΚΗΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ


 ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΜΗΝΥΣΗΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ


ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΦΕΣΗΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :

Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ


 

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ
Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ :


Β.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΩΝ


 

? Copyright 2024 - Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής
Designed and developed by NetApps Ltd

tag heuer monaco calibre 36 replica rado shoes company swiss replica watches panerai amagnetic tag outlet online swiss replica watches breitling aerospace hands out of sync cartier tank singapore iwc replica tag heuer aquaracer ladies blue tag heuer formula 1 waz1010 replica watch