dshalkidikis@dshalk.gr
+030 23710-22397

Όροι και Προϋποθέσεις

Η συμφωνία αυτή τροποποιήθηκε τελευταία φορά την 21η Μαΐου 2017.

Σύμβαση χρήσης

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου dshalk.gr αποδέχεται τους κατωτέρω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, των σελίδων, των γραφικών, των εικόνων, των φωτογραφιών και των αρχείων που περιλαμβάνονται στο δικτυακό τόπο dshalk.gr. Συνεπώς, οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου dshalk.gr.. Εάν δε συμφωνεί, τότε οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του δικτυακού τόπου dshalk.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των συγκεκριμένων σελίδων για ενδεχόμενες αλλαγές. Η εξακολούθηση της χρήσης του δικτυακού τόπου dshalk.gr. ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη / χρήστη αποδοχή των όρων αυτών

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του Δικτυακού τόπου dshalk.gr, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών του δικτυακού τόπου dshalk.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ολλανδικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να “φορτωθεί”, να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό Η/Υ (ηλεκτρονικό υπολογιστή) για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το δικτυακό τόπο dshalk.gr, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Ευθύνη επισκέπτη / χρήστη

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων και των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου dshalk.gr αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκαλείται στο δικτυακό τόπο dshalk.gr από κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών.

Οι χρήστες δικτυακού τόπου dshalk.gr αποδέχονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το δικτυακό τοπο της Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ για αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

Ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων συμφωνεί να υπερασπιστεί , να αποζημιώσει και να απαλλάξει την Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ BV και τους αντίστοιχους διευθυντές ,στελέχη , υπάλληλους, εξωτερικούς συνεργάτες ,προμηθευτές, από όλες τις ζημίες ,αξιώσεις, έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των δικηγόρων από την χρήση αυτού του δικτυακού τόπου dshalk.gr ή από την εσφαλμένη χρήση οποιαδήποτε πληροφορίας που λαμβάνεται από τον διαδικτυακό τόπο ή την μετάδοση αυτών των πληροφοριών , των δεδομένων, του υλικού ή συνολικά του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου

Περιορισμός ευθύνης δικτυακού τόπου

Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, ο δικτυακός τόπος dshalk.gr δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε άμεση,έμμεση,ειδική,αποθετική,παρεπόμενη ή άλλες μορφές ζημιές υποστεί ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου dshalk.gr στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος. Ειδικότερα, o δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για τυχόν ειδικές, έμμεσες, συνακόλουθες ή περιστασιακές, θετικές ή αποθετικές ζημίες από επίσκεψη στον δικτυακό της τόπο ή / και από χρήση των υπηρεσιών της, ή των πληροφοριών που περιέχονται στoν δικτυακό τόπο.

Τα περιεχόμενα του δικτυακού τόπου dshalk.gr παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, ο δικτυακός τόπος dshalk.gr αρνείται όλες τις εγγυήσεις εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένων, όχι όμως περιοριζόμενων σε αυτό, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό.

Ο δικτυακός τόπος dshalk.gr δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

Επίσης το δικτυακός τόπος dshalk.gr δεν εγγυάται ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές “servers” μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή σας, σας παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά.

Ο δικτυακός τόπος δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους.

Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης / χρήστης και σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος dshalk.gr.

Οι πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση ή τις οποίες λαμβάνετε ως χρήστες-μέλη κάνοντας χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου, εφόσον αποστέλλονται, εισάγονται ή ταχυδρομούνται από άλλους χρήστες-μέλη ή από τρίτους, οι πληροφορίες αυτές δεν επαληθεύονται, ούτε ελέγχονται, εξετάζονται ή επικυρώνονται από το δικτυακό τόπο.

Ο δικτυακός τόπος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σχετικά με την νομιμότητά, εγκυρότητα, ακρίβεια, ορθότητα, ποιότητα, σταθερότητα, ή επικαιρότητα, καταλληλότητα, ή εμπορευσιμότητα για οποιοδήποτε σκοπό οποιουδήποτε μέρους ή του συνόλου των πληροφοριών που παρέχονται από τον δικτυακό τόπο του, λειτουργίας και χρήσης οποιασδήποτε υπηρεσίας του δικτυακού τόπου του. Επίσης δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια οποιασδήποτε πληροφορίας οποιουδήποτε είδους που αποστέλλεται στον ή μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε καμία περίπτωση ο δικτυακός τόπος δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε ειδική, άμεση, έμμεση, ποινική, δευτερογενή ζημία ή οποιεσδήποτε ζημίες γενικώς, απορρέουσες από απώλεια χρήσης, στοιχείων ή κερδών, ανεξαρτήτως αιτίας ή τρόπου, που προέρχεται από ή σε σχέση με την χρήση ή εκτέλεση λογισμικού, παροχή ή ανεπάρκεια παροχής υπηρεσιών, την πρόσβασή σας ή την μη ικανότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες, ή την δική σας χρήση και στήριξη σε πληροφορίες διαθέσιμες σε αυτές τις υπηρεσίες, περιλαμβανομένης οποιασδήποτε δευτερογενής, ειδικής, ή παρόμοιας ζημίας.

Ο δικτυακός τόπος δεν εξασφαλίζει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε πρόγραμμα ή πληροφορία στον δικτυακό αυτό τόπο θα είναι ελεύθερα από ιούς, ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό στοιχείο με καταστροφικές δυνατότητες για το λειτουργικό σύστημα του προσωπικού υπολογιστή σας. Είναι αποκλειστική ευθύνη του κάθε χρήστη να απομονώσει λογισμικό και αρχείο πληροφοριών (files), να εφαρμόσει «αντιβιοτικό» λογισμικό και με δικό του τρόπο να διασφαλίσει ότι το λογισμικό που χρησιμοποιεί καθώς και τα αρχεία πληροφοριών (files), αν μολυνθούν δεν θα καταστρέψουν τις πληροφορίες ή το σύστημά του.

“Δεσμοί” (links) προς το δικτυακό τόπο http://www.dshalk.gr/

“Δεσμοί” προς το δικτυακό τόπο www.dshalk.gr επιτρέπονται.

 Συνομιλίες

Ο δικτυακός τόπος διατηρεί χώρους παροχής υπηρεσιών συνομιλιών στο Internet σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που αυτό τάσσει. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών οφείλουν να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας στις απόψεις τους. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει κάποιο επισκέπτη / χρήστη των σχετικών υπηρεσιών σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρων όρων.

Διαβούλευση

Ο δικτυακός τόπος dshalk.gr αναπτύσσει τα δικά του message boards παρέχοντας στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα να λάβουν μέρος στη διαβούλευση επίκαιρων θεμάτων με την αποστολή γραπτών μηνυμάτων. Οι επισκέπτες / χρήστες του δικτυακού τόπου οφείλουν να τηρούν τους κανόνες της καλής συμπεριφοράς και της ευπρέπειας και να μην προβαίνουν σε παράνομες ή ανήθικες διατυπώσεις. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόψει την προβολή του γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται κατά οποιονδήποτε τρόπο τις εκφραζόμενες σε αυτούς τους χώρους προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις.

 Ψηφοφορίες

Ο δικτυακός τόπος dshalk.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας πάνω σε επίκαιρα ζητήματα τα οποία διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το δικτυακό τόπο dshalk.gr για την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις θέσεις της κοινής γνώμης σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα που τίθεται για ψηφοφορία. Ο δικτυακός τόπος διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα συλλογής και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών και τα πορίσματα στα οποία οδηγείται αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία. Ο δικτυακός τόπος dshalk.gr καθορίζει τους ειδικότερους όρους για τη συμμετοχή στην ψηφοφορία και διατηρεί το δικαίωμα διακοπής της ψηφοφορίας.

Άλλα δικαιώματα δικτυακού τόπου

Ο δικτυακός τόπος dshalk.gr δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων web sites και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω “δεσμών”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στα αντίστοιχα web sites και σελίδες, τα οποία και φέρουν τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Ο δικτυακός τόπος σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των web sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

O δικτυακός τόπος διατηρεί το δικαίωμα και την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια: (α) να πραγματοποιήσει βελτιώσεις ή / και τροποποιήσεις σε κάθε υπηρεσία ή / και λογισμικό που παρέχονται σε αυτόν τον δικτυακό τόπο, περιλαμβάνοντας όχι αποκλειστικά αλλαγή ή διαγραφή ονομάτων χρηστών (username) και κωδικών πρόσβασης (password), (β) να παύσει την παροχή οποιασδήποτε υπηρεσίας ή / και λογισμικού και να απέχει από την δημοσίευση στον δικτυακό τόπο της και να διαγράφει από αυτόν οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό παρέχεται ή τοποθετείται από χρήστη, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή χωρίς προειδοποίηση, κυρίως αλλά όχι αποκλειστικά για λόγους λειτουργικότητας, ασφάλειας ή άλλους αναγκαίους λόγους, (γ) να χρησιμοποιήσει τις προτάσεις ή πληροφορίες που διατίθενται από χρήστες-μέλη με όποιο τρόπο κρίνει κατάλληλο στα νόμιμα πλαίσια χρήσης (όπως στην περίπτωση προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Εμπιστευτικότητα Aσφάλεια

Ο δικτυακός τοπος www.dshalk.gr αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών σας δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. (Παρακαλώ δειτε την ενότητα ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ).

Τι Είδους Πληροφορίες συλλέγουμε

Υπάρχουν περιπτώσεις όπου o δικτυακός τοπος dshalk.gr ενδέχεται να σας ζητήσει τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης, το φύλο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, κλπ το κάνουμε αυτό, για παράδειγμα, κατά την εγγραφή σας για τους διαγωνισμούς / προωθητικές ενέργειες, για απαντήσεις επικοινωνίας, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, καθώς και για υπηρεσίες που απαιτούν εγγραφή ή συνδρομή. Αν θα θέλατε να είστε στην λίστα αλληλογραφίας μας, θα σας ζητηθεί να συμμετάσχετε ενεργά σε opt-in. Μπορούμε επίσης να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς σχετικά με τρίτους, για παράδειγμα, εάν η ιστοσελίδα μας επιτρέπει να σταλεί ένα e-postcard (Ηλεκτρονική κάρτα) οπότε χρειάζεται να γνωρίζουμε το όνομα και τη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό (την παράδοση της ηλεκτρονικής κάρτας).

Χρησιμοποιούμε «cookies» για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας και για να ενισχύσουμε την εμπειρία σας. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies στην σχετική ενότητα. Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, συλλέγουμε διάφορα δεδομένα (διεύθυνση του διακομιστή, το όνομα τομέα κ.λπ.). Αυτή η πληροφόρηση μπορεί να συνδυαστεί με τις πληροφορίες που έχετε παράσχει σε μας (για παράδειγμα, από την εγγραφή), το οποίο θα μας επιτρέψει να αναλύσουμε και καλύτερα και να προσαρμόσουμε τις επισκέψεις σας.

Τι είδους συναλλακτικές πληροφορίες συλλέγουμε;

Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της dshalk.gr και να πραγματοποιηθούν παραγγελίες προϊόντων της εταιρείας, θα ζητηθεί η γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών στοιχείων από πλευράς του πελάτη. Κατά την πραγματοποίηση της παραγγελίας, θα ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αποστολής των προϊόντων, η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής), τα στοιχεία τιμολόγησης (σε περίπτωση που έχει επιλεγεί πληρωμή με τιμολόγιο), ο αριθμός ενός τηλεφώνου επικοινωνίας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) και σε περιπτώσεις που η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

Ποιες Πληροφορίες Γνωστοποιούνται σε Τρίτους

Ο Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ που ειναι ο κάτοχος του δικτυακού τόπου dshalk.gr μπορεί να γνωστοποιήσει τις Προσωπικές Πληροφορίες σε άλλους για διάφορους λόγους:

Μεταβίβαση Πληροφοριών

Ο Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ που ειναι κάτοχος του δικτυακού λειτουργεί από τα κεντρικά της γραφεία στην  ΤΘ 67, Δικαστικό Μέγαρο, Πολύγυρος, 63100, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Τηλ: +30 2371022397Z , οι διαδικτυακοί της διακομιστές που φιλοξενούν τους δικτυακού τόπους της βρίσκονται σε πολυάριθμες τοποθεσίες εντός και εκτός της E.E, είναι πιθανό να μεταβιβάζονται oι Προσωπικές Πληροφορίες των επισκεπτών από μία χώρα σε κάποια άλλη χώρα. Τέτοιου είδους μεταβιβάσεις θα πραγματοποιούνται μόνο σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους που αφορούν στις πηγές των πληροφοριών.

Όταν παρέχετε Προσωπικές Πληροφορίες στον Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ μέσω ενός δικτυακού τόπου της dshalk.gr, παρέχετε επίσης τη συγκατάθεσή σας για μία διασυνοριακή μεταβίβαση των πληροφοριών σας.

Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του δικτυακού τόπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι δικτυακοί τόποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας δικτυακός τόπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον δικτυακός τόπος . Με τον τρόπο αυτό, ο δικτυακός τόπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως κωδικός σύνδεσης, γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον δικτυακός τόπος ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies και διάφορες τεχνολογίες;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για να θυμούνται: τις προτιμήσεις σας όσον αφορά την απεικόνιση, π.χ. φωτεινότητα ή μέγεθος χαρακτήρων αν έχετε ήδη απαντήσει σε αναδυόμενη έρευνα που σας ρωτούσε αν το περιεχόμενο ήταν χρήσιμο ή όχι (για να μην σας ξανατεθεί η ίδια ερώτηση) ,των κωδικό πρόσβασης εισόδου, αν έχετε συμφωνήσει (ή όχι) να χρησιμοποιούμε cookies σ΄ αυτόν τον δικτυακός τόπος ,. Επίσης, ορισμένα βίντεο ενσωματωμένα στις σελίδες μας χρησιμοποιούν ένα cookie για να συγκεντρώνουν στατιστικά στοιχεία για τον τρόπο με τον οποίο φθάσατε ως το συγκεκριμένο σημείο και για το ποια βίντεο επισκεφτήκατε.

Χρησιμοποιούμε άλλα cookies;

Ορισμένες από τις ιστοσελίδες μας ή δευτερεύοντες δικτυακούς τόπους ίσως χρησιμοποιούν επιπλέον ή διαφορετικά cookies από τα προαναφερθέντα. Στην περίπτωση αυτή, θα βρείτε λεπτομέρειες για τα cookies στην αντίστοιχη ενημερωτική σελίδα. Ίσως σας ζητηθεί να συμφωνήσετε στην αποθήκευση αυτών των cookies. Επιπλέον, κάποια από αυτά τα cookies ενδέχεται να τοποθετηθούν στον υπολογιστή σας και να χρησιμοποιηθούν κατόπιν άδειας από τρίτους για διαφημιστικούς σκοπούς. Αυτό συμβαίνει όταν η διαδικτυακή τοποθεσία που επισκέπτεστε περιλαμβάνει περιεχόμενο το οποίο προβάλλεται από κάποιον τρίτο ή όταν κάνετε κλικ στο κουμπί κοινής χρήσης στη διαδικτυακή μας τοποθεσία, και ο υπολογιστής σας λαμβάνει cookies από τον εν λόγω τρίτο. Σε αυτούς τους τρίτους συμπεριλαμβάνονται και πάροχοι υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης, όπως πχ Google,Facebook,YouTube,twitter κτλπ και η διαδικτυακή τοποθεσία κοινωνικού εμπορίου με κριτικές καταναλωτών πχ Reevoo, που παρέχουν υπηρεσίες τόσο στους χρήστες της διαδικτυακής μας τοποθεσίας όσο και σε εμάς. Αυτά τα cookies επιτρέπουν σε τρίτους να συλλέγουν και να αποθηκεύουν πληροφορίες, όπως προτιμήσεις των χρηστών και σελίδες που επισκέφτηκαν, για διαφημιστικούς σκοπούς ή για τη βελτίωση των υπηρεσιών τους. Σημείωση: εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα cookies τρίτων και, ως εκ τούτου, δεν φέρουμε καμία ευθύνη σχετικά. Επισκεφτείτε τις διαδικτυακές τοποθεσίες των τρίτων για να δείτε τις αντίστοιχες πολιτικές cookies. Ενδέχεται να επιτρέψουμε στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες, εταίρους μας να χρησιμοποιήσουν cookies στην σελίδα μας για τους ίδιους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ:aboutcookies.org.

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν δικτυακός τόπος , και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων.

O δικτυακός τόπος dshalk.gr δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 13 ετών, και δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικές πληροφορίες από παιδιά κάτω των 13 ετών. Αν είστε κάτω των 13 ετών μην παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σε εμάς. Εάν υποπέσει στην αντίληψη μας ότι ένα παιδί κάτω των 13 ετών εισήγαγε στην Υπηρεσία προσωπικά του στοιχεία, θα προβούμε στη διαγραφή τους.

Αποδοχή (Opt In) / Εξαίρεση (Opt Out)

Μετά την εγγραφή στον δικτυακό τόπο dshalk.gr που συλλέγει Προσωπικές Πληροφορίες, θα δοθεί η ευκαιρία στους επισκέπτες να καθορίσουν εάν επιθυμούν να λαμβάνουν διαφημιστικά υλικά από τον Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ή απο Συνεργάτες της. Ο τρόπος και η μέθοδος με την οποία o δικτυακός τόπος της dshalk.gr επιτρέπει στους χρήστες να εξαιρεθούν από την αποστολή τέτοιων υλικών θα περιγράφεται στον κάθε μεμονωμένο δικτυακό τόπο που συλλέγει τις εν λόγω Προσωπικές Πληροφορίες. Εάν ο χρήστης θέλει να “εξαιρεθεί” (opt-out) στο μέλλον, πρέπει να το κάνει με τον τρόπο που περιγράφεται στις οδηγίες του δικτυακού τόπου στον οποίο έχει υποβληθεί η αρχική αίτηση, ή στις οδηγίες που περιέχονται στα μηνύματα e-mail που παραδίδουν στον επισκέπτη/χρήστη.

Ομοίως, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή ή χρήση των Προσωπικών Πληροφοριών σε οποιαδήποτε στιγμή στέλνοντας ένα μήνυμα email στη διεύθυνση dshalkidikis@dshalk.gr στο οποίο θα παρέχετε τα στοιχεία σας και θα περιγράφετε τις Προσωπικές Πληροφορίες που πιστεύετε ότι έχουν συλλεχθεί μέσω του δικτυακός τόπος.

Αλλαγές στην πολιτική και πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Μπορεί από καιρό σε καιρό ο Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ μπορεί να πρέπει να τροποποιήσει την πολιτική αυτή, λόγω των αλλαγών στους κανονισμούς και να συμβαδίσει με τις νέες εξελίξεις και τις δυνατότητες του διαδικτύου. Ως εκ τούτου, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας να κάνουμε αυτές τις αλλαγές και να σας ζητήσουμε να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιοδικά

Οι τοπικές ιστοσελίδες dshalk.gr, που είναι προσβάσιμες μέσω του δικτυακoύ τόπου dshalk.gr έχουν παρόμοιες πολιτικές απορρήτου στη θέση του, αλλά θα μπορούσαν να υπάρχουν κάποιες διαφορές που οφείλονται με τους τοπικούς κανονισμούς. Ως εκ τούτου, σας συνιστούμε να διαβάσετε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του κάθε δικτυακός τόπος www.dshalk.gr που επισκέπτεστε.

Εξωδικαστικός Συμβιβασμός.

Ο Δ.Σ.ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ κάτοχος του δικτυακού τοπου dshalk.gr ,παρέχει τη δυνατότητα επίλυσης των διαφορών αποφεύγοντας την αντιδικία ενώπιον των τακτικών δικαστηρίων, με ταχύτητα, ευελιξία και ποιότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δικαίωμά σας ως καταναλωτή υπό την προστασία των κανονισμών των εξ αποστάσεως πωλήσεων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, το τμήμα εμπορικών προτύπων σας ή ένα κέντρο καταναλωτών.

Σχετικές Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ Your Europe

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου http://www.dshalk.gr/, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της ευρωπαϊκής ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Ελλάδος. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του δικτυακού τόπου http://www.dshalk.gr/ και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την ιστοσελίδα και / μας ή την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, παρακαλούμε να μας γράψετε

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΑΛΚΔΙΚΗΣ

ΤΘ 67, Δικαστικό Μέγαρο, Πολύγυρος,
63100, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Τηλ: +30 2371022397

, ή παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail στο dshalkidikis@dshalk.gr

© Copyright 2018 - Δικηγορικός Σύλλογος Χαλκιδικής
Designed and developed by NetApps Ltd